Bạn đang ở đây

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học Đào tạo sử dụng AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.5

Tối ngày 10/10/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản & nâng cao - Khóa 17.5". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. Những trường hợp đánh dấu đỏ là không đạt và học viên phải đăng ký thi lại.

 Các học viên có nhu cầu đăng ký thi lại khi chưa đạt liên hệ văn phòng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tại:

      1. Phòng 501B- Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

        Lịch thi  lại sẽ thông báo sau. Phòng thi : Phòng 503 - Nhà A4.
        Đề nghị các học viên nôp 02 ảnh (3x4) và Chứng minh thư phô tô để làm chứng chỉ.   

         Mọi thông tin cần hỏi đáp, hãy liên lệ với Trung tâm Ứng dụng CNTT qua số máy: 099 669 313

Danh mục: