Bạn đang ở đây

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 16.6"

Tối ngày 16/08/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 16.6". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. 

        Đề nghị các học viên liên hệ Phòng 501B- Nhà A1 - Trường Đại học GTVT nộp 02 ảnh (3x4) và Chứng minh thư phô tô để làm chứng chỉ.    

         Mọi thông tin cần hỏi đáp, hãy liên lệ với Trung tâm Ứng dụng CNTT qua số máy: 099 669 3133

Danh mục: