Bạn đang ở đây

Kết quả thi chứng chỉ lần 1 khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng khóa 17.12"

         Tối ngày 01/08/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.12". Kết quả thi của các học viên trong lớp như thể hiện ở bảng điểm tổng hợp bên dưới. 

         Đề nghị các học viên chưa nôp 02 ảnh (3x4) và Chứng minh thư phô tô để làm chứng chỉ liên hệ Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT để hoàn tất thủ tục.

         Mọi thông tin cần hỏi đáp, hãy liên lệ với Trung tâm Ứng dụng CNTT qua số máy: 099 669 3133

Danh mục: