Bạn đang ở đây

Thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản và nâng cao K19.4"

Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học GTVT thông báo -  Đã có chứng chỉ tốt nghiệp khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD cơ bản và nâng cao K19.4" đề nghị các học viên có tên trong danh sách bên dưới liên hệ phòng 501B - Nhà A4 để lấy. Khi đến các học viên nhớ mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ sinh viên. Danh sách cụ thể các học viên được cấp xem cụ thể bảng dưới:

Một số chứng chỉ của học viên có kết quả thi tốt

 

 
Danh mục: